Cài đặt server ảo hóa vmware

Cài đặt server ảo hóa vmware

Cài đặt server ảo hóa vmware như thế nào? Ảo hóa máy chủ là một khái niệm không mới đã có từ lâu. Và đã trở thành xu hướng của hầu hết các doanh nghiệp. Cài đặt server ảo hóa vmware giúp cho việc quản trị đơn giản cũng như tiết kiệm được chi phí. … Đọc tiếp