Các mô hình xử lý mạng máy tính

mô hình mạng máy tính 2

Mô hình xử lý mạng máy tính là một hệ thống gồm nhiều máy tính. Và các thiết bị được kết nối với nhau bởi đường truyền vật lý theo một kiến trúc (Network Architecture) nào đó nhằm thu thập, trao đổi dữ liệu và chia sẽ tài nguyên cho nhiều người sử dụng.

Về cơ bản, có 3 loại mô hình bao gồm:

  • Mô hình xử lý mạng tập trung
  • Mô hình xử lý mạng phân phối
  • Mô hình xử lý mạng cộng tác.

 

mô hình mạng máy tính

Mô hình xử lý mạng tập trung

Toàn bộ các tiến trình xử lý diễn ra tại máy tính trung tâm. Các máy trạm cuối (terminals) được nối mạng với máy tính trung tâm. Và chỉ hoạt động như những thiết bị nhập xuất dữ liệu. Cho phép người dùng xem trên màn hình. Và nhập liệu bàn phím. Các máy trạm đầu cuối không lưu trữ và xử lý dữ liệu. Mô hình xử lý mạng trên có thể triển khai trên hệ thống phần cứng hoặc phần mềm được cài đặt trên Server.

  • Ưu điểm: Dữ liệu được bảo mật an toàn, dễ sao lưu và diệt virus. Chi phí các thiết bị thấp.
  • Khuyết điểm:  Khó đáp ứng được các yêu cầu của nhiều ứng dụng khác nhau, tốc độ truy xuất chậm.

 

Mô hình xử lý mạng phân phối

Các máy tính có khả năng hoạt động độc lập,  các công việc được tách nhỏ và giao cho nhiều máy tính khác nhau thay vì tập trung xử lý trên máy trung tâm. Tuy dữ liệu được xử lý và lưu trữ tại máy cục bộ nhưng các máy tính này được nối mạng với nhau nên chúng có thể trao đổi dữ liệu và dịch vụ.

  • Ưu điểm: Truy xuất nhanh,  phần lớn không giới hạn các ứng dụng.
  • Khuyết điểm: Dữ liệu sao lưu rời rạc, khó đồng bộ, sao lưu  và rất dễ nhiễm virus

 

mô hình mạng máy tính 1

Mô hình xử lý mạng cộng tác

Mô hình xử lý mạng cộng tác bao gồm nhiều máy tính có thể hợp tác để thực hiện một công việc. Một máy tính có thể mượn năng lực xử lý bằng cách chạy các chương trình trên các máy tính nằm trong mạng.

  • Ưu điểm: Rất nhanh và mạnh, có thể dung để chạy các ứng dụng có các phép toán lớn.
  • Khuyết điểm: Các dữ liệu được lưu trữ trên các vị trí khác nhau nên rất khó đồng bộ và sao lưu dữ liệu, khả năng nhiễm virus rất cao.