So sánh OneDrive với Google Drive, Dropbox và iCloud

so sánh OneDrive

Gần đây, chúng ta đã biết đến sự  ra đời của OneDrive. Trước đây gọi là SkyDrive. Cùng so sánh OneDrive xem có gì khác với các dịch vụ lưu trữ đám mây của đối thủ cạnh tranh. Như là Google Drive, Dropbox và iCloud. Khi bạn đăng ký OneDrive.com, bạn sẽ có được 7 … Đọc tiếp