Các kiểu tấn công MITM thường gặp

man-in-the-middle

Các kiểu tấn công MITM – Man In The Middle thường gặp IP spoofing – Giả mạo IP Mỗi thiết bị có khả năng kết nối với internet đều có internet protocol address (IP), tương tự như địa chỉ cho nhà bạn. Với IP spoofing, kẻ tấn công có thể thay thế bạn hoặc đối … Đọc tiếp