Phân loại lỗ hổng bảo mật

Việc phân loại lỗ hổng bảo mật, tìm ra và khắc phục kịp thời là vô cùng quan trong và cần thiết. Các loại lỗ hổng bảo mật là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các cuộc tấn công mạng nhắm vào tổ chức, doanh nghiệp và gây ra thiệt hại lên … Đọc tiếp

Những điều cơ bản về lỗ hổng bảo mật

Lỗ hổng bảo mật là gì? Trong quá khứ, nhiều người xem lỗ hổng bảo mật thuộc về lỗi một phần mềm. Hoặc một phần cứng đã bị mã độc nhiễm vào. Tuy nhiên, trong những năm qua, khái niệm trên về lổ hổng bảo mật vẫn không thay đổi. Tuy nhiên nó được bổ … Đọc tiếp