Top 10 chiến lược vận hành trung tâm an ninh mạng

ten-strategies-of-a-world-class-cybersecurity-operations-center

Top 10 chiến lược vận hành trung tâm an ninh mạng Quyển sách “Ten strategies of a world-class Cybersecurity Operations Center” – tác giả Carson Zimmerman; tạm dịch “top 10 chiến lược vận hành trung tâm an ninh mạng thế giới” là một ấn phẩm được soạn thảo bởi một nhóm các chuyên gia tại Mitre Corporation. Trong nội dung quyển … Đọc tiếp

Trung tâm điều hành an toàn thông tin SOC là gì?

trung-tam-dieu-hanh-an-toan-thong-tin

Trung tâm Điều hành An toàn thông tin SOC (Security Operation Center) là nơi có nhiệm vụ theo dõi, phát hiện, cách ly, xử lý các sự cố và chịu trách nhiệm về mức độ an toàn của toàn bộ hệ thống thông tin của tổ chức với tần suất giám sát, hoạt động 24/7. … Đọc tiếp