Các phương thức xác thực người dùng

xac_thuc_nguoi_dung

Xác thực người dùng là gì? Xác Thực (Tiếng Anh: Authentication – Xuất Phát Từ Authentic. Có Nghĩa Là “Thật”, “Thực”,“Đích Thực” Hoặc “Chính Cống”). Là Một Hành Động Nhằm Xác Lập. Hoặc Chứng Thực Một Người Nào Đó. (Hay Một Cái Gì Đó) Đáng Tin Cậy. Có Nghĩa Là Những Lời Khai Báo. Do … Đọc tiếp

Khái quát chung về Authentications

Những yếu tố để nhận dạng và xác thực người dùng Các phương thức xác thực người dùng dựa vào các yếu tố cơ bản: – Something you KNOW – Dựa vào một vài cái bạn biết (vd: user/pass) – Something you HAVE – Dựa vào một vài cái bạn có (vd: rút tiền ATM … Đọc tiếp