Tạo User hàng loạt trên Active Directory

 

Với nhữg Công ty có số lượng người dùng ít, việc tạo user cho người dùng trên hệ thống AD không phải là vấn đề đáng bận tâm. Tuy nhiên, với những doanh nghiệp có số lượng người dùng vài trăm, vài nghìn hay hàng chục nghìn người việc tạo user hàng loạt trên hệ thống AD là một vấn đề khá quan trọng khi triển khai hệ thống.

Bạn Đang Xem: Tạo User hàng loạt trên Active Directory

Xem Thêm : Tìm hiểu chung về Firewall

GiaiphapmangH3T xin chia sẻ với các bạn cách tạo user hàng loạt trên hệ thống AD, cụ thể như sau:

Bước 1: Tạo user trên hệ thống AD cần tạo file csv với nội dung như sau

file-csv-tao-user

Bước 2: Viết lệnh chạy trong PowerShell cho việc tạo user hàng loạt trên hệ thống AD

import-module ActiveDirectory
$csv = import-csv -path C:\user.csv
foreach ($row in $csv)
{
$dName = $row.name
$SamAccountName = $row.samaccountname
$firstName = $row.firstname
$lastName = $row.lastname
$displayName = $row.displayname
$office = $row.office
$OU = $row.ou
$passwd = $row.password
$department = $row.department
$description = $row.description
$email = $row.email
$Userprincipalname_temp = $row.Userprincipalname
$Userprincipalname = $SamAccountName + “@” + $Userprincipalname_temp
New-ADUser -Name $dName -SamAccountName $SamAccountName -GivenName $firstName -Surname $lastName -DisplayName $displayName -Office $office -Path $OU -AccountPassword (convertto-securestring $passwd -asplaintext -force) -ChangePasswordAtLogon $false -Department $department -Description $description -UserPrincipalName $Userprincipalname -Email $email -Enabled $true
Write-host “Da tao xong $SamAccountName”
}
Các bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau: https://activedirectorypro.com/create-bulk-users-active-directory/
GiaiphapmangH3T còn cung cấp dịch vụ cài đặt server, lắp đặt camera, thi công cấu hình hệ thống mạng. Chi tiết tham khảo tại đây

Nguồn: https://giaiphapmangh3t.com
Danh mục: Security

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *